Disclaimer
Links

 

 

 

 

 

 

logo

RIOOLREINIGING, RIOOLINSPECTIE in de gemeente Assen

vandervalk+degroot gaat de komende maanden het gehele rioolstelsel in Peelo reinigen en inspecteren. Ook wordt er geïnspecteerd aan de A.H.G. Fokkerstraat tussen de Fokkerrotonde en de W.A. Scholtenrotonde. De werkzaamheden starten begin oktober en lopen afhankelijk van de weersomstandigheden door tot het eind van 2021.

Rioolreiniging en inspectie werkwijze:

Het riool wordt eerst gereinigd middels een hogedrukwagen die met een reinigingsslang de leiding in gaat en met veel water het zand naar de put spoelt. Hier wordt het zand/ water opgezogen met een vacuümwagen. Het zand blijft achter in de tank en het water wordt enkele keren per dag afgelaten. Aan het einde van de dag wordt het zand gestort en voor recycling aangeboden. Het zand wordt gewassen en hergebruikt. Als de leiding eenmaal is gereinigd gaat er een zelf-rijdende camera door de leiding die de binnenkant van de leiding inspecteert op eventuele scheuren, boomwortels, doorstekende inlaten en/of verzakkingen in het riool. Deze beelden worden vastgelegd en aan de gemeente Assen overhandigd die eventuele benodigde vervolgactie's neemt.

 

 

Bekijk de planning om te zien in welke periode wij in uw woonomgeving aan het werk zijn.

Bekijk onze planning

 

Heeft u vragen/klachten/opmerkingen over de rioolwerkzaamheden in gemeente Assen? Vul dan het contactformulier rechts op deze pagina in.

logo

WERKZAAMHEDENWERKZAAMHEDEN

BIJ CALAMITEITEN OF VRAGEN M.B.T. DE REINIGING, INSPECTIE EN RENOVATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KANTOOR 0561-693113

achtergrond footerr